TAXE PENTRU CONGRES

TAXE PENTRU CONGRES

Participare integrală cu lucrare:
• 100 ron - pentru cei care dețin titlul de lector universitar/cercetător științific III, conferențiar/cercetător științific II, professor/cercetător științific I)
• 50 ron - pentru cei care dețin titlul de asistent universitar/asistent cercetare, student doctorand/ masterand/licență

Participare fără lucrare:
• 50 ron

Taxă de publicare:
• 50 euro/articol (Cont Euro: RO65INGB0000999900996901)

Taxa de participare se va plati in contul:
- RO19INGB0000999900969890, deschis la ING Bank Romania, pe numele Csilla Grădinaru, cu mențiunea: „taxă pentru congres”

Termenul limită pentru plata taxelor de mai sus este 20.10.2020. După această dată, se mai pot achita taxele de participare (în intervalul 20.10. 2020 – 07.11.2020) cu mențiunea că aceste taxe vor fi majorate după cum urmează:
• 150 ron - pentru cei care dețin titlul de lector universitar/cercetător științific III, conferențiar/cercetător științific II, professor/cercetător științific I)
• 100 ron - pentru cei care dețin titlul de asistent universitar/asistent cercetare, student doctorand/ masterand/licență.

Studenții de la ciclul de licență care sunt înscriși la una din facultățile din Consorțiu sunt scutiți de la plata taxei de participare. Acest lucru este posibil prin înscriere având atașat o dovadă care atestă calitatea de student și facultatea unde este înscris.