Taxe pentru conferință

Detalii de plată:

Sumele se vor transfera în următoarele conturi deschise la Banca Comercială Română:

FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA

Reprezentant legal: TOMIȚĂ MIHAELA-ALIDA – Presedinte Consiliu Director

Adresa: Timisoara, B-dul V. Parvan, nr. 4, birou 154

Registru special al Fundatiilor F35/7/2012

CIF 31027065

– RO97 RNCB 0255 1510 0895 0001 – cont în lei (pentru participanți din România)

La efectuarea plății să fie menționat acronimul evenimentului: Taxa (se trece tipul taxei, exemplu: TAXA GOLD) FEFSTIM 2023.

ATENȚIE, PENTRU PARTICIPANȚII DIN ȚARĂ, TAXELE SE PLĂTESC DOAR ÎN RON, LA CURSUL ZILEI.

Taxa Platinium

120 EUR/echivalent în RON la cursul zilei*
 • Această taxă va fi plătită numai de primul autor.
 • taxă de publicare (1 articol)
 • participare completă la lucrările conferinței și la toate workshop-urile
 • participare la coffee break, lunch, gala dinner

Taxa Gold

60 EUR/echivalent în RON la cursul zilei
 • participare completă la lucrările conferinței și la toate workshop-urile
 • participare la coffe break, lunch, gala dinner

Taxa Silver

45 EUR/echivalent în RON la cursul zilei
 • participare completă la lucrările conferinței și la 1 workshop
 • participare la coffe break, lunch, gala dinner

Taxa Bronze

30 EUR/echivalent în RON la cursul zilei
 • participare completă la lucrările conferinței și la 1 workshop
 • participare la coffe break

Taxa Workshop

20 EUR/echivalent în RON la cursul zilei
 • Pentru fiecare Workshop în parte care nu este inclus în celelalte tipuri de taxe

Taxa Workshop - Student (licență/masterat)

10 EUR/echivalent în RON la cursul zilei
 • Pentru fiecare Workshop în parte care nu este inclus în celelalte tipuri de taxe