Student Mobility and Research Collaboration through EN3S

Masă rotundă „Student Mobility and Research Collaboration through EN3S”

Chairman: Senior Lecturer John Humphreys – fondator International Eyes; Coordonator Erasmus + Gloucestershire UK 2013-2019

     Misiunea EN3S constă în promovarea mobilității academice și de cercetare a studenților și personalului didactic din statele europene. Implicarea Universității de Vest din Timișoara prin Facultatea de Educație Fizică și Sport în cadrul acestei rețele europene, prin participarea la proiecte comune, a determinat o creștere a vizibilității la nivel european a instituției noastre ceea ce ne-a dat șansa organizării acestei mese rotunde în care scopul este atât prezentarea activității comune, proiectele de cercetare care se derulează în prezent în cadrul rețelei precum și atragerea de noi parteneri pentru viitoarele proiecte din domeniul Științei Educației Fizice și Sportului cu scopul de extindere a rețelei în România și atragerea principalilor actori din domeniu. În cadrul mesei rotunde se vor discuta aspecte legate de mobilitățile de cercetare și studiu destinate studenților și personalului didactic și de asemenea se vor discuta aspecte legate de oportunitățile de colaborare internațională și multidisciplinară determinate de implicarea partenerilor în proiecte viitoare de tip Erasmus+. Prin promovarea ariilor de interes asupra proiectelor de cercetare putem disemina informații astfel încât să apără o confluență la nivelul structurilor academice în vederea atragerii de fonduri pentru proiectele de cercetare, dezvoltării de parteneriate și creșterea nivelului de expunere a instituțiilor pe plan european.