Sportul ca metodă de rezolvare a problemelor comunității

Dr. Mihai Lisetchi

    Dincolo de obținerea de performanțe, sportul are valențe sociale multiple. Rolul social al sportului este legat și de prezervarea și întărirea sanatății (inclusiv dezvoltare fizică și psihică, îmbătrânire activă etc.), educație (cu privire la formarea de deprinderi, obiceiuri, valori – inclusiv promovarea păcii, civismului etc.), socializare (inclusiv realizarea incluziunii sociale prin sport pentru grupuri defavorizate: vârstnici, săraci, migranți etc), recreere etc.

    Utilitatea sportului ca metodă de intervenție pentru rezolvarea problemelor comunității este reflectată în documente de politică publică ale unor instituții de mare relevanță internațională: Organizația Mondială a Sanătății, Națiunile Unite, Uniunea Europeană etc.

    În acest context și în raport cu problemele cu care se confruntă în prezent societatea umană la nivel global, definite de către ONU prin Agenda 2030[3], masa rotundă ”Sport ca metodă de rezolvare a problemelor comunității”, prin promovarea unor cazuri de succes, reprezintă o oportunitate pentru a aduce la cunoștință profesioniștilor și opiniei publice larga varietate de roluri sociale ale sportului.

    Sunt invitați să participe profesioniști în sport, indiferent de tipurile de organizații în cadrul cărora activează: firme, organizații neguvernamentale nonprofit sau instituții publice.

    Masa rotundă este una dintre acțiunile ce se desfășoară în cadrul programului ”Sport pentru comunitate” inițiat de către Facultatea de Educație Fizică și Sport (FEFS) a Universității de Vest din Timișoara în colaborare cu Centrul pentru Antreprenoriat Social UVT.

[1] United Nations (UN) Resolution “Sport as an enabler for sustainable development” (Dec. 2018) https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/News/2018/12/Sport-as-an-enabler-of-sustainable-development-EN.pdf