Applied kinesiology and the use of proprioceptive activators

Kineziologie aplicată și utilizarea activatorilor proprioceptivi